Bezpieczne wymienianie pieniędzy online

Nasze zaufanie do usług świadczonych online jest jeszcze cały czas dość mocno ograniczone. Wciąż jest wiele osób, które nie lubią kart bankomatowych, bankowość internetowa wcale nie jest tak powszechna, jak można by się tego spodziewać, a najnowsze narzędzia finansowe, takie jak chociażby BLIK, przez niektóre osoby są po prostu odrzucane.

Na tym tle działalność internetowych kantorów wymiany waluty online, takich jak Gieldawalut.com, prezentuje się bardzo ciekawie, bo chociaż większość społeczeństwa jeszcze w ogóle o nich nie słyszała, a sporo osób patrzy krzywo na wszelkie nowinki, kantory internetowe w zeszłym roku obsłużyły transakcje o łącznej kwocie przekraczającej magiczną barierę 20 miliardów złotych. Co ważne, przy tak wielkim wolumenie obrotów nie stwierdzono najmniejszych nawet nieprawidłowości.

Kurs walut online

Prawdziwą tajemnicą sukcesu tego typu podmiotów jest po prostu to, że wymiana walut online jest zdecydowanie korzystniejsza od klasycznej wymiany w starych kantorach. W takich miejscach trzeba zapłacić od kilku do kilkunastu procent spreadu przy każdej wymianie, co powoduje, że posiadana ilość pieniędzy jest bardzo poważnie uszczuplana.

W Internecie płaci się zaledwie ułamek procenta kwoty, przez co w naturalny sposób coraz więcej osób postanawia spróbować tego nowego rozwiązania. I nigdy nie są one zawiedzione. Wręcz przeciwnie, polecają serwisy typu internetowy kantor wymiany walut w sieci nowym osobom i tak liczba użytkowników tej usługi rośnie z miesiąca na miesiąc. Ostatnimi czasy przekroczyła już 400 000 regularnie korzystających z usług kantorów w sieci.

Zabezpieczenia

Jakie konkretnie zabezpieczenia gwarantują nam to, że nie będziemy mieli nigdy żadnych problemów z wymianą pieniędzy na portalu internetowym? Takich mechanizmów jest cała masa.

Przede wszystkim, wszystkie transfery pieniężne opierają się o prawdziwe banki, dzięki czemu nie trzeba się martwić, że pieniądze są transferowane przez nie wiadomo kogo. Co więcej, cały czas nad całym systemem piecze sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego to państwowa instytucja powołana do sprawdzania nie tylko legalności obrotu na rynkach finansowych, ale też transparentności wszystkich mechanizmów i dbania o prawa klienta.

Na koniec trzeba wspomnieć także o tym, że wszystkie firmy tego typu biorą udział w różnorodnych programach nastawionych na budowanie zaufania klientów. Posiadają dla przykładu certyfikaty „Rzetelna Firma” oraz wiele laurów konsumentów.