SEPA, czyli wygodne przelewy w euro

Dokonywanie przelewów międzynarodowych w obcej walucie jest problematyczne i wiąże się zazwyczaj z wysokimi opłatami. Przelewy realizowane są w systemie SWIFT. Jest to system globalny, który ma bardzo istotne zalety, w tym przede wszystkim swoją uniwersalność, posiada niestety również wady. Największą wadą są wysokie koszty operacji, które w momencie wykonywania transakcji nie zawsze można dokładnie oszacować. System SEPA powstał w celu uzupełnienia systemu SWIFT i przejęcia całkowicie jego roli w Europejskim Obszarze Gospodarczym dla transakcji wykonywanych w euro.

Istota systemu SEPA

System SEPA został skrojony na potrzeby unii walutowej, ale korzystają z niego wszystkie podmioty Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli Unia Europejska i kilka blisko z nią związanych krajów, w tym przede wszystkim Norwegia, największy z krajów partnerskich. Zadaniem systemu SEPA jest organizowanie przelewów we wspólnej walucie euro, przez co system ten stał się podstawą dla wszystkich transakcji pomiędzy krajami, które walutę wspólną przyjęły. Dla nas, kraju pozostającego poza strefą euro, system SEPA jest ułatwieniem i pozwala obniżyć koszty działalności firmom oraz zmniejszyć wydatki gospodarstw domowych.

Koszty systemu SEPA

Wykonywanie przelewów wiąże się z określonymi kosztami. W systemie SWIFT opłata waha się od kilkunastu do kilkuset złotych, a najczęściej koszt wykonania przelewu to kilkadziesiąt złotych. Wiele zależy także od czasu, w jakim przelew ma być wykonywany. W systemie SEPA koszty są zdecydowanie niższe i raczej nie przekraczają kilkunastu złotych, chociaż to z kolei zależne jest od sposobu dzielenia się kosztami. W transakcjach międzynarodowych biorą udział co najmniej dwa banki i można zdecydować, czy koszty banku drugiego i ewentualnych kolejnych pośredników ponosi adresat przelewu, osoba go realizująca, czy koszty są dzielone. Można też wszystkie opłaty przerzucić na odbiorcę lub wziąć je na siebie.

Optymalizacja kosztów systemu SEPA

SEPA jest szybki i tani, kiedy wysyła się euro. Kiedy płaci się za coś złotówkami lub wysyła się inne waluty, istnieje konieczność przeliczenia walut według kursów banków biorących udział w transakcji. Dlatego przykładowo wysłanie złotówek do rodziny w Polsce, przez pracownika we Francji zarabiającego w euro, będzie sporo kosztowało. Zdecydowanie lepiej będzie skorzystać z możliwości, jaką jest wymiana walut online, tak by nie trzeba było waluty zamieniać już w systemie bankowym, kurs walut online jest z pewnością korzystniejszy.

Nasza przykładowa rodzina powinna założyć konto walutowe w swoim banku, konto w serwisie GieldaWalut.com (to popularny kantor internetowy), oraz wykonać przelew SEPA do Polski w euro. Koszt wyniesie kilka złotych, po czym rodzina będzie mogła wymienić walutę w kantorze internetowym. GieldaWalut.com jako internetowy kantor wymiany walut, stosuje spready na poziomie znacznie poniżej 1%, co oznacza, że wypłata waluty online uzyskiwana za granicą będzie obciążana kosztami finansowymi i walutowymi tylko w minimalnym stopniu.