Kantory internetowe są kontrolowane przez KNF

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to instytucja której na początku jej działania podlegały przede wszystkim banki oraz firmy ubezpieczeniowe. Powołana została w celu regulacji szeroko rozumianego rynku kapitałowego, podmiotów na nim działających, odbywających się na nim transakcji oraz do monitorowania poziomu ryzyka prowadzonej działalności na tak określonych rynkach.

Z biegiem lat obowiązki Komisji Nadzoru Finansowego są coraz bardziej różnorodne, ponieważ sektor finansowy rośnie, dywersyfikuje się, a dzięki dostępowi do coraz większej ilości wygodnych narzędzi informatycznych, eliminuje bariery w dostępie do produktów i usług. Jedną z najnowszych gałęzi rynku finansowego, jakimi zaczął zajmować się zespół Komisji Nadzoru Finansowego, jest świat waluty online. Kantor internetowy Amronet.pl oraz inne kantory online są teraz pod pełną kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Czy jest to kwestia istotna dla klientów? Oczywiście, że tak.

Skąd pochodzi kapitał założycielski firm?

Komisja Nadzoru Finansowego z urzędu sprawdza, skąd pochodzi i jaki jest poziom kapitału założycielskiego firm, zajmujących się pośrednictwem w usłudze, jaką jest wymiana walut online. Ma to znaczenie, ponieważ solidne źródła kapitału oznaczają, że firma nie zniknie z dnia na dzień z rynku finansowego.

Czy zarządzający kantorami są godni zaufania?

Jeśli jakaś firma ma na celu oszukanie swoich klientów, w jej zarządzie niemal zawsze pojawiają się figuranci. Osoby kierujące kantorem Amronet.pl i jego firmami siostrzanymi są dokładnie sprawdzani pod tym kątem i można mieć pewność, że firma jest we właściwych rękach.

W jaki sposób zarządza się ryzykiem?

Kiedy firma radzi sobie źle, może się okazać że nagle nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Aby temu skutecznie zapobiec, Komisja Nadzoru Finansowego bada sposoby zarządzania ryzykiem stosowane na przykład przez kantor online Amronet.pl czy inne kantory, przez pryzmat prawdopodobieństwa wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla klientów. Gdyby pojawił się cień takiego ryzyka, internetowy kantor wymiany walut byłby zmuszony do wprowadzenia programów naprawczych.

Jak kantor rozpatruje skargi?

Nieporozumienia, błędy i zwykłe pomyłki są chlebem powszednim absolutnie każdej działalności ludzkiej. Kantory internetowe nie są tutaj żadnym wyjątkiem. Dlatego tak istotne jest, w jaki sposób radzą sobie one ze skargami klientów, w jakim czasie je rozpatrują, czy ich werdykty są obiektywne i czy cały proces jest transparentny. Pozytywna ocena, jaką Komisja Nadzoru Finansowego wydaje na tym polu, to gwarancja że klient będzie traktowany w sposób partnerski w razie jakiegokolwiek nieporozumienia czy reklamacji, a kurs walut online będzie korzystny dla obu stron transakcji finansowej.

Czy i jak firma prowadzi kontrolę wewnętrzną?

Komisja Nadzoru Finansowego przygląda się także bardzo uważnie zespołom elementów działania wewnętrznych mechanizmów kontroli firm z branży internetowej wymiany walut online. Są one najlepszą dobrego działania podmiotów, więc pozytywna opinia wystawiona przez Komisję na tym polu powinna być wyjątkowo ważnym wskaźnikiem dla klientów.