Adjalab - Armatura Laboratoryjna

Specyfikacja Techniczna Zaworów Laboratoryjnych

Zawory do wody

 zawór laboratoryjny do wody Para
 zawór laboratoryjny do wody skondensowanej Woda
skondensowana
 zawór laboratoryjny do wody chłodzącej wchodzącej Woda
chłodząca
wchodząca
 zawór laboratoryjny do wody chłodzącej wychodzącej Woda
chłodząca
wychodząca
 bateria laboratoryjna do wody destylowanej Woda
destylowana
 bateria laboratoryjna do wody czystej gorącej Woda
czysta gorąca
 bateria laboratoryjna do wody czystej zimnej Woda
czysta zimna
 armatura laboratoryjna do wody demineralizowanej gorącej Woda
demineralizowana
gorąca
 armatura laboratoryjna do wody demineralizowanej zimnej Woda
demineralizowana
zimna
 armatura laboratoryjna do wody do płukania Woda
do płukania
 zawory laboratoryjne do wody fontannianej gorącej Woda
fontanniana
gorąca
 zawory laboratoryjne do wody pitnej zimnej Woda
pitna zimna
 zawory laboratoryjne do wody pitnej gorącej Woda
pitna gorąca
 baterie laboratoryjne do wody powierzchniowej gorącej Woda
powierzchniowa
gorąca
 baterie laboratoryjne do wody powierzchniowej zimnej Woda
powierzchniowa
zimna
 baterie laboratoryjne do wody przemysłowej gorącej Woda
przemysłowa
gorąca
 zawór laboratoryjny do wody przemysłowej zimnej Woda
przemysłowa
zimnna
 zawór laboratoryjny do wody rzecznej gorącej Woda
rzeczna
gorąca
 zawór laboratoryjny do wody rzecznej zimnej Woda
rzeczna
zimna

 

Zawory do gazów palnych

 bateria laboratoryjna do acetylenu Acetylen
 bateria laboratoryjna do butanu Butan
 bateria laboratoryjna do butenu Buten
 armatura laboratoryjna do etylenu Etylen
 armatura laboratoryjna do gazu miejskiego Gaz miejski
 armatura laboratoryjna do metanu Metan
 kran laboratoryjny do propanu Propan
 kran laboratoryjny do propan butanu Propan butan
 kran laboratoryjny do propylenu Propylen

 

Zawory do gazów łatwopalnych

 kran laboratoryjny do argone methane Argone methane
 kran laboratoryjny do ciężkiego wodoru Ciężki wodór
 zawory laboratoryjne do hydrogen helium Hydrogen helium
 zawory laboratoryjne do hydrogen nitrogen Hydrogen nitrogen
 zawory laboratoryjne do silanu Silan
 zawory laboratoryjne do wodoru Wodór

 

Zawory do gazów nieopalnych

 bateria laboratoryjna do argonu Argon
 bateria laboratoryjna do azotu Azot
 bateria laboratoryjna do breathing air Breathing Air
  Circulating air
  Dwutlenek węgla
  Helium
 bateria laboratoryjna do kryptonu Krypton
 bateria laboratoryjna do neonu Neon
 bateria laboratoryjna do sprężonego powietrza Sprężone powietrze
 zawór do sprężonego powietrza syntetycznego Sprężone powietrze
syntetyczne
 zawór laboratoryjny do tlenu Tlen
 kran laboratoryjny do tlenku azotu Tlenek azotu
  Węgiel
 kran laboratoryjny do xenonu Xenon

 

Zawory do gazów toksycznych

 zawór laboratoryjny do amoniaku Amoniak
  zawór laboratoryjny do arsenu Arsen
  Chlor
 zawór laboratoryjny do chlorowodoru Chlorowodor
 zawór laboratoryjny do dwutlenku azotu Dwutlenek azotu
 kran do dwutlenku siarki Dwutlenek siarki
 kran laboratoryjny do fosfowodoru Fosfowodór
 zawór laboratoryjny do fosgenu Fosgen
 zawór laboratoryjny do siarkowodoru Siarkowodor
 armatura do tlenku węgla Tlenek węgla

 

Zawory ciśnieniowe

 bateria laboratoryjna ciśnieniowa Ciśnieniowe
  Wysokociśnieniowe
  Niskociśnieniowe

 

Zawory różne

  Acetone
  Formaldehyde
  Mathanol
  Perchloride acid
  Propanol
  Tichloroethylene

 

 

Gwint wg ISO 228Średnica zewnętrzna* [mm]Średnica rdzenia [mm]Liczba zwoi gwintu na 1” = 25,4 mm

Rodzaje gwintów rurowych wg ISO 228, DIN 2999

*wartość w zaokrągleniu

G1/8” 10 8,566 28
G1/4” 13 11,445 19
G3/8” 17 14,950 19
G1/2” 21 18,631 14
G5/8” 23 20,587 14
G3/4” 26 24,117 14
G7/8” 30 27,877 14
G1” 33 30,291 11
G1.1/4” 42 38,952 11
G1.1/2” 48 44,845 11
G2” 60 56,656 11
G2.1/2” 75 72,226 11
G3” 88 84,926 11
G4” 113 110,072 11